Doelstellingen

Twintig. Dat is het aantal doelstellingen waar we mee aan de slag gaan.

Twintig doelstellingen die we tegen 2030 willen bereiken, omdat het van levensbelang is. Letterlijk. Om geen loze woorden te verkondigen, formuleerden we de 20 meetbare beloftes hieronder.

Ontdek ze allemaal.

Elk jaar passen we de tellers aan. Scroll naar beneden om te weten wat de stand van zaken is op 1 februari 2024!

Om Koksijde KlimaatKlaar tegen 2030 te maken, hebben we dus jouw hulp nodig. Iedereen wint!

1) extra boom per inwoner - 21.851 extra bomen tegen 2030

Ook jij kan ons helpen! Heb je een boom geplant? Stuur ons een mailtje.

Teller: 971 bomen (4,48%)

balk boom

 

2) 0,5 m haag of geveltuin extra per inwoner - 10.760 m haag tegen 2030

Ook jouw nieuwe haag telt. Bestel jouw aanplanting tussen 1 september en 15 oktober via Gemeente Koksijde.

Teller: 3.734 m haag (34,47%)

balk haag

3) 1 extra natuurgroenperk (10 m²) per 1.000 inwoners - 22 natuurgroenperken

Dus 22 nieuwe groenperken die ecologisch beheerd worden. Maaimeiniet, maar dan het hele jaar door op deze perkjes!

Teller: 8

grafiek doelstelling 36 procent

4) 1 collectief georganiseerde renovatie per 1.000 wooneenheden - 1.503 renovaties tegen 2030, waarvan de helft koolstofvrij.

Teller: 179 (11,69%)

balk renovatie

 

5) 36 kW per 500 inwoners uit coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten tegen 2030, waarvan 18 kW vóór eind 2025 

Dat betekent 1575 kW tegen 2030 waarvan de helft tegen 2025. Heb je een idee of voorstel om een hiernieuwbaar project op te starten en heb je hulp nodig?  Stuur een mailtje naar klimaat@koksijde.be 

Teller: 0

grafiek doelstelling 0 procent

6) 2 deelwagens per 1.000 inwoners - 43 deelwagens tegen 2030

Teller: 9 (16,16%)

grafiek doelstelling 16 procent

7) 1,5 laadpuntequivalent per 100 inwoners: 328 laadpunten tegen 2030

Teller: 119 (36,77%)

balk laadpunten

 

8) 1 meter nieuw structureel opgewaardeerd fietspad per inwoner: 21.500 m fietspad

Teller: 10.650 m (49,16%)

balk fietspad

9) 1 m² ontharding per inwoner: 21.500 m²

Teller: 5880 m² (26,59%)

Het oud-gemeentehuis in Koksijde-Dorp werd vervangen door het Dorpsplein, een groene rustplaats.

balk ontharding

10) 1 m³ hemelwateropvang en/of buffering en/of infiltratie per inwoner: 21.500m³ opvang

Teller: 936 m³ (4,32%)

2 projecten die uitgevoerd zijn, worden volgend jaar meegeteld. De 2 projecten zijn de infiltratiezone einde Kerkstraat en nabij het hockeyveld te Oostduinkerke. Daarnaast zit een mooi Blue Deal project in de Tepelhoornstraat in de pijplijn.

balk hemelwater

11) Jaarlijkse primaire energiebesparing eigen patrimonium (-3%)

Teller: 13,72% energie bespaard van de 26,44% = 51,87% van de doelstelling behaald

Hoe meer we hier in min gaan, hoe beter. Want dat betekent dat we elk jaar energie besparen.

balk energiebesparing

12) Koksijde wil tegen 2030 op stedelijk grondgebied 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2015

Teller: -15,73% CO2-reductie van de 40,30% =-39,04% van de doelstelling behaald.

Daar waar sinds 2019 al 13,72% op elektriciteit besparen, verbruiken we meer en meer fossiele brandstoffen. Dat is niet Net zoals bij energiebesparing, moeten we hier ook in min gaan. Het is tijd om terug te schakelen. Dit kan door een patrimoniumstrategie  te ontwikkelen voor de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark te elektrificeren.

balk CO2

13) Volledige verLEDding van de openbare verlichting tegen 2030

Teller: 61,21% (3.858 lichtpunten zijn verLED van de 6.303)

Fluvius versnelt de verLEDding van de openbare verlichting in Koksijde. Tegen eind 2024 zal naar schatting 95% verled zijn. Tegen eind 2024 zal op die manier al 95% vervangen worden. De laatste 5% heeft te maken met geplande wegeniswerken. Op die manier zal de openbare verlichting 's nachts lokaal gedimd kunnen worden.

balk verLEDding

 

14) Lokaal warmte- en sloopbeleidsplan

Deze beide plannen staan los van elkaar. Het lokaal warmtebeleidsplan omvat o.a. plannen voor warmtenetten. Aangezien er geen industrie is op het grondgebied van Koksijde, zijn warmtenetten geen optie. We zoeken hiervoor naar alternatieven.

Een sloopbeleidsplan wil stimuleren dat oude woningen, die energetisch slecht scoren vervangen, worden gesloopt. Echter, willen we verhinderen dat typische kustvilla's worden afgebroken.

Teller: 0

grafiek doelstelling 0 procent

15) Geen heffing op hernieuwbare energie

Teller: 100%

In Koksijde bestaat er geen heffing op hernieuwbare energie zoals zonnepanelen.

grafiek doelstelling 100 procent

16) Ondertekenen van het burgemeestersconvenant

Teller: 100%

Koksijde ondertekende op 20 april het Burgemeestersconvenant waarbij het zich rechtstreeks aan Europa engageert om klimaatdoelstellingen te halen. Ontdek hier meer over de Europese dynamiek!

grafiek doelstelling 100 procent

17) Geen heffing op elektriciteitsmasten en -sleuven

Teller: 100%

In Koksijde bestaat er geen heffing op elektriciteitsmasten en -sleuven van Elia.

grafiek doelstelling 100 procent

18) 1.500 huishoudens worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte renovatie aanpak voor einde 2024

Teller: 1.550 (101,25%)

Tijdens het najaar van 2023 organiseerden we 5 klimaattafels en nodigden we 2000 inwoners uit met een persoonlijke uitnodiging: we belden aan voor een korte klimaatbabbel. Eind oktober '23 was er speciaal infomoment voor immokantoren over de renovatieverplichting. Op 19 januari 2024 organiseerden we een klimaattopavond in het CC CasinoKoksijde. Maar ook in het voorjaar van 2024 organiseren we verder klimaattafels. Uiteraard is elke inwoner van Koksijde welkom: zie Activiteiten.

Balk Klimaattafels

 

 

19) Realisatie van minstens één thematisch wijkverbeteringscontract waarbinnen een collectieve renovatie wordt gefaciliteerd voor einde 2025

Teller: 0

Een thematisch wijkverbeteringscontract kenmerkt zich door 4 elementen:

  1. Het is gericht op de uitvoering van een collectieve renovatie
  2. Het betreft een nieuwe samenwerkingsvorm
  3. Binnen een specifieke wijk
  4. Met oog voor sociale diversiteit

2 projecten in Koksijde komen hiervoor in aanmerking:

1) DNA-masterplan van Koksijde-Bad

  • DNA-analyse (januari-februari '24): onderzoek naar de unieke kenmerken van Koksijde-Bad door gesprekken en buurtbabbels.
  • Ontwerp- en cocreatieweek (maart-mei '24): samen met jou en andere belanghebbenden verkennen we mogelijke scenario’s en ontwerpingrepen.
  • Eindredactie DNA-masterplan (juni '24): het masterplan krijgt zijn definitieve vorm met concrete acties, van quick-wins tot langetermijnplannen.

2) Nieuwe Silicowijk

Hiervoor ontwikkelde de gemeente Koksijde een masterplan uit voor de Silicowijk in Koksijde-Dorp. Dit plan wordt samen de Woonmaatschappij IJzer en Zee uitgevoerd. 
De inwoners van de Silicowijk kunnen rekenen op de buurtwerker van Koksijde voor alle informatie en communicatie. Raadpleeg hier de plannen voor een nieuwe Silicowijk.

grafiek doelstelling 0 procent

20) Faciliteren van oprichten – aansluiten tot een energiegemeenschap voor 1 per 500 inwoners: 45 energiegemeenschappen

Teller: 0

Hiervoor kijken we naar burgers. Woon je in een appartement of meergezinswoning? Vraag dan aan jouw VME of ze zonnepanelen op het dak kunnen installeren. Zo kan je de elektriciteitsrekening voor de gemeenschappelijke delen naar beneden halen en win je de investering na 7,1 jaar terug. Wil je ondersteuning bij de uitwerking hiervan? Stuur een mailtje naar klimaat@koksijde.be 

grafiek doelstelling 0 procent

Duurzaam energie- en Klimaatactieplan 2030 (SECAP - Burgemeestersconvenant 2030)