Doelstellingen

Twintig. Dat is het aantal doelstellingen waar we mee aan de slag gaan.

Twintig doelstellingen die we tegen 2030 willen bereiken, omdat het van levensbelang is. Letterlijk. Om geen loze woorden te verkondigen, formuleerden we de 20 meetbare beloftes hieronder.

Ontdek ze allemaal.

Elk jaar passen we de tellers aan. Scroll naar beneden om te weten wat de stand van zaken is op 1 februari 2023!

Om Koksijde KlimaatKlaar tegen 2030 te maken, hebben we dus jouw hulp nodig. Iedereen wint!

1) extra boom per inwoner - 21.851 extra bomen tegen 2030

Ook jij kan ons helpen! Heb je een boom geplant? Stuur ons een mailtje.

Teller: 446 bomen

grafiek doelstelling 2 procent

2) 0,5 m haag of geveltuin extra per inwoner - 10.760 m haag tegen 2030

Ook jouw nieuwe haag telt. Bestel jouw aanplanting tussen 1 september en 15 oktober via Gemeente Koksijde.

Teller: 2400 m haag

grafiek doelstelling 22 procent

3) 1 extra natuurgroenperk (10 m²) per 1.000 inwoners - 22 natuurgroenperken

Dus 22 nieuwe groenperken die ecologisch beheerd worden. Maaimeiniet, maar dan het hele jaar door op deze perkjes!

Teller: 8

grafiek doelstelling 36 procent

4) 1 collectief georganiseerde renovatie per 1.000 wooneenheden - 1.503 renovaties tegen 2030, waarvan de helft koolstofvrij.

Teller: 62

grafiek doelstelling 4 procent

5) 1 gezamenlijk hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners - 44 projecten tegen 2030

Waarvan 22 projecten van 18 kWp per project voor einde 2025 en 22 projecten van 36 kWp tegen 2030.

Teller: 0

grafiek doelstelling 0 procent

6) 2 deelwagens per 1.000 inwoners - 43 deelwagens tegen 2030

Teller: 7

grafiek doelstelling 16 procent

7) 1,5 laadpunt per 100 inwoners: 328 laadpunten tegen 2030

Teller: 58

grafiek doelstelling 18 procent

8) 1 meter nieuw structureel opgewaardeerd fietspad per inwoner: 21.500 m fietspad

Teller: 6.130 m

grafiek doelstelling 29 procent

9) 1 m² ontharding per inwoner: 21.500 m²

Teller: 250 m²

Het oud-gemeentehuis in Koksijde-Dorp werd vervangen door het Dorpsplein, een groene rustplaats.

grafiek doelstelling 1 procent

10) 1 m³ hemelwateropvang en/of buffering en/of infiltratie per inwoner: 21.500m³ opvang

Teller: 0

2 projecten die uitgevoerd zijn, worden volgend jaar meegeteld. De 2 projecten zijn de infiltratiezone einde Kerkstraat en nabij het hockeyveld te Oostduinkerke. Daarnaast zit een mooi Blue Deal project in de Tepelhoornstraat in de pijplijn.

grafiek doelstelling 0 procent

11) Jaarlijkse primaire energiebesparing eigen patrimonium (-3%)

Teller: -4,69%

Hoe meer we hier in min gaan, hoe beter. Want dat betekent dat we elk jaar energie besparen.

grafiek doelstelling -4,69 procent

12) Koksijde wil tegen 2030 op stedelijk grondgebied 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2015

Teller: +9,15%

Net zoals bij energiebesparen, moeten we hier ook in min gaan. Het is tijd om terug te schakelen. Dit kan door een patrimoniumstrategie  te ontwikkelen voor de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark te elektrificeren.

grafiek doelstelling 9,15 procent

13) Volledige verLEDding van de openbare verlichting tegen 2030

Teller: 39,64% (op 01/01/2022)

Fluvius versnelt de verLEDding van de openbare verlichting in Koksijde. Tegen eind 2023 zal naar schatting 60% verled zijn. In oktober 2023 zullen er hiervoor heel wat werkzaamheden gebeuren die voor enige hinder kunnen zorgen. Tegen eind 2024 zal op die manier al 95% vervangen worden. De laatste 5% heeft te maken met geplande wegeniswerken. op die manier zal de openbare verlichting 's nachts lokaal gedimd kunnen worden.

grafiek doelstelling 39,64 procent

14) Lokaal warmte- en sloopbeleidsplan

Deze beide plannen staan los van elkaar. Het lokaal warmtebeleidsplan omvat o.a. plannen voor warmtenetten. Aangezien er geen industrie is op het grondgebied van Koksijde, zijn warmtenetten geen optie. We zoeken hiervoor naar alternatieven.

Een sloopbeleidsplan wil stimuleren dat oude woningen, die energetisch slecht scoren vervangen, worden gesloopt. Echter, willen we verhinderen dat typische kustvilla's worden afgebroken.

Teller: 0

grafiek doelstelling 0 procent

15) Geen heffing op hernieuwbare energie

Teller: 0

In Koksijde bestaat er geen heffing op hernieuwbare energie zoals zonnepanelen.

grafiek doelstelling 100 procent

16) Ondertekenen van het burgemeestersconvenant

Teller: 100%

Koksijde ondertekende op 20 april het Burgemeestersconvenant waarbij het zich rechtstreeks aan Europa engageert om klimaatdoelstellingen te halen. Ontdek hier meer over de Europese dynamiek!

grafiek doelstelling 100 procent

17) Geen heffing op elektriciteitsmasten en -sleuven

Teller: 100%

In Koksijde bestaat er geen heffing op elektriciteitsmasten en -sleuven van Elia.

grafiek doelstelling 100 procent

18) 1.500 huishoudens worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte renovatie aanpak voor einde 2024

Teller: 0

Tijdens het najaar van 2023 organiseren we 4 klimaattafels en nodigen we 2000 inwoners uit met een persoonlijke uitnodiging: we bellen aan voor een korte klimaatbabbel. Uiteraard is elke inwoner van Koksijde welkom: zie Activiteiten.

grafiek doelstelling 0 procent

19) Realisatie van minstens één thematisch wijkverbeteringscontract waarbinnen een collectieve renovatie wordt gefaciliteerd voor einde 2025

Teller: 0

Een thematisch wijkverbeteringscontract kenmerkt zich door 4 elementen:

  1. Het is gericht op de uitvoering van een collectieve renovatie
  2. Het betreft een nieuwe samenwerkingsvorm
  3. Binnen een specifieke wijk
  4. Met oog voor sociale diversiteit

Hiervoor ontwikkelde de gemeente Koksijde een masterplan uit voor de Silicowijk in Koksijde-Dorp. Dit plan wordt samen de Woonmaatschappij IJzer en Zee uitgevoerd.

De inwoners van de Silicowijk kunnen rekenen op de buurtwerker van Koksijde voor alle informatie en communicatie. Raadpleeg hier de plannen voor een nieuwe Silicowijk.

grafiek doelstelling 0 procent

20) Faciliteren van oprichten – aansluiten tot een energiegemeenschap voor 1 per 500 inwoners: 45 energiegemeenschappen

Teller: 0

Hiervoor kijken we naar burgers. Woon je in een appartement of meergezinswoning? Vraag dan aan jouw VME of ze zonnepanelen op het dak kunnen installeren. Zo kan je de elektriciteitsrekening voor de gemeenschappelijke delen naar beneden halen en win je de investering na 7,1 jaar terug.

grafiek doelstelling 0 procent

Duurzaam energie- en Klimaatactieplan 2030 (SECAP - Burgemeestersconvenant 2030)