Renovatieverplichting voor eengezinswoningen en appartementen

 Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen met een EPC-label E of F worden verplicht om binnen de 5 jaar na overdracht grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D.

 

Meerjarenplan voor woningen:

Meerjarenpad woningen

Meerjarenplan voor appartementsgebouwen:

Meerjarenplan appartementen

Nieuwe eigenaar
Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen met een EPC-label E of F worden verplicht om binnen de 5 jaar na overdracht, de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

Voorbeeld
Stel je koopt een woning of appartement met label F en de akte werd verleden op 1 februari 2023. Je bent verplicht om deze te renoveren tot label D binnen de vijf jaar, dus voor 1 februari 2028. Als je de woning of het appartement met label D opnieuw verkoopt in 2030, dan zal de nieuwe eigenaar opnieuw moeten renoveren, nu tot minstens label C of beter. Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050.

Voor appartementsgebouwen betekent dit wellicht dat een gezamenlijke renovatie van de buitenschil en de verwarmingstechnieken zich opdringt om tot een EPC label A te komen.

Renoveertips
Renoveer bij voorkeur nu al tot label A en maak 6 keer winst:

  • Zo ben je nu al klaar voor de toekomst en hoef je geen meerdere keren dezelfde werken uit te voeren, zoals isoleren van een dak, vervangen van ramen, …
  • je energierekeningen zakken meteen.
  • Renovatiepremies gaan in de toekomst verder afnemen
  • Materiaalkosten en uurlonen zullen stijgen
  • Aannemers kunnen nu nog de vraag bijhouden, maar wellicht wordt dit moeilijker en moeilijker naarmate de eisen verstrengen en meer en meer eigenaars op deze, vaak gespecialiseerde aannemers, beroep zullen moeten doen. Volle agenda’s betekenen vaak hoge prijzen.
  • Je verhoogt bij renovatie daarenboven je wooncomfort en de waarde van je eigendom.

Boetes als je niet renoveert
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) start de handhavingsprocedure. Als er 5 jaar na overdracht geen EPC aanwezig is of al uit het beschikbare EPC blijkt dat er niet aan de vereiste energieprestatieniveau is voldaan, riskeer je boetes van 500 euro tot 200.000 euro. Bovendien: de boete heft de verplichting niet op: het VEKA legt meteen een nieuwe termijn vast waarbinnen u aan de verplichting moet voldoen.

 

Een voorbeeld voor de overdrachten van een appartementsgebouw en de daaraan gekoppelde renovatieverplichting:

Voorbeeld renovatieverplichting 1
Renovatieverplichting vervolg